Afstandsberegner

Reglerne for tillæg ved rejsearbejde er beskrevet i VVS-overenskomstens Punkt 23. Afstand måles i luftlinje, og til dette benyttes den af overenskomstparternes udarbejdede program til beregnig af afstand og zonepenge.

Brugervejledning:
Indtast til- og fra-adresse, samt evt. en via-adresse. Bemærk at der skal vælges en adresse på listen.

Feltet "Via-adresse" benyttes i de tilfælde, hvor den kørte strækning forøges med mere end 25 procent i forhold til afstand i luftlinje. I de tilfælde indsættes et mellemliggende punkt på nærmeste vejføring. Der henvises til reglerne i VVS-overenskomstens Punkt 23 stk. 8.

I følgende tabel kan du se de gældende tillægs satser for rejsearbejde:

Afstand Tillæg for rejsearbejde
Km over Km t.o.m. Øre/ time
7 10 920
10 13 1290
13 16 1640
16 20 2130
20 25 2685
25 30 3125
30 35 3420
35 40 3615
40 45 3920
45 50 4290
50 55 4650
55 60 5025
60 65 5395
65 70 5765
70 75 6130
75 og herover 8235

 

 

Søg på Blik og Rør

Søgefelt