Søgefelt

Mandag 13/03 2017

OK 2017: Ny overenskomst med Dansk Byggeri styrker indsatsen mod social dumping

Indsatsen mod social dumping er styrket i den overenskomst, som Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet har lavet med Dansk Byggeri.

Mandag eftermiddag nåede Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal til enighed med Dansk Byggeri om en ny overenskomst. Aftalen følger i hovedtræk forliget på industriens område, og indeholder udover en række stigninger i lønnen også nyt værktøj mod social dumping. 

Det bliver skrevet ind i overenskomsten, at hovedentreprenøren har en opgave i at sikre, at deres underentreprenører også overholder overenskomsten. Samtidig skal virksomheden på foranledning af tillidsmanden eller den faglige organisation give oplysninger om brugen af underentreprenører og hvilke.
 
Forliget indeholder på lønsiden pæne stigninger på løn og prislister, et markant løft af arbejdsmiljøindsatsen og nye muligheder for efter- og videreuddannelse.
 
Der er en tradition for, at byggeriet får de samme stigninger på mindstelønnen, som de får forhandlet hjem i industrien. Sådan er det også i år, hvor mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år. 
 
De vigtigste elementer i den nye overenskomst med Dansk Byggeri: 

Med den seneste aftale har Blik- og Rørarbejderforbundet indgået nye overensomster med Dansk Industri, Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk & Industri, Dansk Byggeri og Skorstensfejerlauget. Dermed er det kun VVS-overenskomsten med Tekniq, som endnu ikke er forhandlet på plads. 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt