Søgefelt

Tirsdag 03/07 2018

Genopretningspakke til dagpengesystemet

Den danske model er kendetegnet ved en særlig kombination af fleksibilitet og sikkerhed. Det kaldes Flexicurity, og mange lande misunder den unikke danske arbejdsmarkedsmodel.

Modellen er kendetegnet ved, at det er nemt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte i Danmark. Til gengæld er der et sikkerhedsnet i form af a-kasser og en aktiv beskæftigelsespolitik. Dertil kommer, at det er muligt for både beskæftigede og dem, som er ledige, at uddanne sig gennem hele livet. Det giver fleksibilitet på arbejdsmarkedet og er til glæde for både virksomheder og ansatte. 

Desværre er den danske arbejdsmodel udfordret. Det skyldes, at balancen i modellen efter finanskrisen blev ændret med den såkaldte genopretningspakke.

Ved at halvere dagpengeperioden og forringe reglerne for at genoptjene retten til dagpenge blev en stor del af regningen fra finanskrisen tørret af på de danske lønmodtagere. Dermed blev maskerne i det fælles sikkerhedsnet større, og mange faldt ud af systemet og overladt til kontanthjælp.

Siden er beskæftigelsen steget voldsomt og dansk økonomi er igen kommet på ret kurs. Derfor er det på tide, at vi kigger på, hvordan vi kan fremtidssikre den danske arbejdsmarkedsmodel.

I Blik- og Rørarbejderforbundet er sagen klar. Et ordentligt og værdigt dagpengesystem er hjørnestenene i en velfungerende flexicurity-model.

Derfor foreslår vi, at der laves en genopretningspakke, hvor dagpenge lægges på et niveau, så systemet ikke udhules. Samtidig skal dagpengesystemet også kunne rumme atypiske ansættelser og nye jobtyper, så opbakningen og tilliden til den danske arbejdsmodel model øges.

Alle medlemmer ønskes en god og velfortjent sommerferie.

Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt