Søgefelt

Tirsdag 09/10 2018

Tak for tilliden

Den nye formand siger tak for tilliden

Når et forbund som vores får ny formand, er det naturligt at spørge: Hvad så nu og hvor skal vi nu hen?

I Blik- og Rørarbejderforbundet gør vi i dag mange ting rigtigt godt. Medlemstallet er sti­gende, og vi har været gode til at følge med tiden og udvikle fagene.

Men ikke så langt ude i fremtiden venter nye udfordringer for blikkenslagere, VVS’ere og skor­stensfejere. Robotter og såkaldte platformsøko­nomier vil sammen med den teknologiske udvikling betyde, at flere og flere opgaver rykker fra skunken og ind på en iPad.

Det vil ændre vores måde at arbejde på, og det vil udfordre vores fælles­skab – ja, det vil udfor­dre hele den danske model.

Til at klare fremti­dens udfordringer skal vi have øget fokus på arbejds­miljø, uddannelse og organisering. Det lyder måske ikke særlig fancy eller smart, men det er klassisk fagforeningsarbejde – og det virker.

For det første er uddannelse en forudsætningen for, at vi har et fag og forbund i fremtiden.

For det andet er arbejdsmiljø er forudsætnin­gen for et godt og langt arbejdsliv og for fast­holdelse af medlemmerne. Og for det tredje er organisering en forudsætning for, at vi fortsat har styrke og indflydelse til at sikre vores fag og for­nuftige løn- og arbejdsforhold.

Alle tre punkter er hinan­dens forudsætninger. Vi kan derfor ikke vælge at gøre det ene og ikke det andet. Jeg ser frem til at løfte opgaven i fællesskab med jer alle sammen.

Afslutningsvis vil jeg blot sige: Tak for valget. Tak for æren. Og ikke mindst tak for tilliden – jeg skal gøre mit yderste for at leve op til den.

Henrik W. Petersen

Forbundsformand

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt