Søgefelt

Fredag 30/11 2018

BAT-kartellet mod social dumping

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet – bedre kendt som BAT – er kommet med et udspil på seks punkter til at stoppe social dumping i EU

Under overskriften Mere Fair Bevægelighed end Fri Bevægelighed præsenterer Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, BAT, seks forslag til tiltag for at stoppe social dumping i EU. BAT er ikke imod EU, men skriver, at EU langtfra har gjort nok for at sikre og regulere den fri bevægelighed EU-landene imellem.

De seks forslag skal ikke begrænse den frie bevægelsesfrihed for arbejdskraft i EU, men derimod forbedre mulighederne for lige, reelle og ordentlige vilkår, skriver BAT i deres udspil.

 1. SOCIAL PROTOKOL Man kan indføre en social protokol, som skal medføre, at opstår der en konflikt med økonomi på den ene side og sociale/faglige rettigheder på den anden side, skal det sociale/faglige veje tungest.
   
 2. EU ID-KORT Med et ID-kort, med foto, navn, hjemland og værtsland noteret samt altid opdaterede oplysninger om, hvem man arbejder for, hvor og hvordan man er forsikret. og hvor man betaler skat.
   
 3. GARANTI FOR LØN- OG ARBEJDSVILKÅR Lidt ligesom med et green card skal arbejdstageren sikres en løn, som svarer til den, de fleste i værtslandet får i samme stilling.
   
 4. KONTROL MED VIKARBUREAUER Vikarbureauer er en af de største syndere ved social dumping, da de bruges på tværs af lande for at omgå reglerne og få billig arbejdskraft. En vikar skal rent faktisk vikariere for en anden.
   
 5. KONTROL MED FALSKE SELVSTÆNDIGE Dette skal forhindre, at der oprettes enmandsvirksomheder for at omgå ansættelsesregler i værtslandet.
   
 6. UDSTATIONERINGSDIREKTIV Det allerede eksisterende Udstationeringsdirektiv, der sikrer lige løn og bedre vilkår for arbejdstagere i et værtsland, skal være et minimumsdirektiv.
   
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt