Søgefelt

Onsdag 06/03 2019

Blik & Rør: Social Dumping til debat

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mødtes hos Blik og Rør til en debat om social dumping

Blik og Rørarbejderforbundet afholdt et organisationsfagligt møde i Forbundshuset med temaet social dumping. Der var blandt andet et oplæg og efterfølgende debat mellem Mattias Tesfaye (S) og Claus Kvist Hansen (DF), der er talsmænd på området for deres respektive partier. Mens de to politikere lang hen ad vejen var enige, og blandt andet begge gerne ville indføre ID-kort på danske byggepladser, var der alligevel plads til uenighed.

Målet er for alle parter at dæmme op for den sociale dumping, vi møder i byggeriet, men hvor begge de fremmødte mente, at der skal kontrol til, for at løse problemet, vil DF gå endnu længere:
− Vi skal angribe det et helt andet sted. Problemet skal stoppes, før det overhovedet kommer ind i landet. Vi skal tage fat om nældens rod, sagde Claus Kvist Hansen i debatten og fortsatte:
− Moderen til problemet er arbejdsmarkedets fri bevægelighed. Om ti år står vi her med det samme problem, men med andre nuancer.

Skærpe lovgivningen
Socialdemokraten Mattias Tesfaye, der selv har en baggrund inden for byggeriet, havde et andet fokus og tilgang i debatten. For mens han også mente, der også skulle kontrol til, mente han, at man skal fokuseret på mere målrettet kontrol.
− Hvis de danske myndigheder overhoveder og skærper lovgivningen, kan vi godt bevare et velorganiseret arbejdsmarked i Danmark. Vi har det ok, selv om der er gået 15 år siden øst-udvidelsen i EU, sagde Mattias Tesfaye.

ID-kort
Mattias Tesfaye foreslår, at man følger blandt andet Blik og Rørs forslag om at indføre et ID-kort på de danske byggepladser. Dette ID-kort kan eventuelt være digitalt, så man ikke alene kan se nationalitet, og hvor den pågældende betaler skat, men også eventuelle overenskomster, stilladskort, truckkort og så videre. Mattias Tesfaye nævnte også kædeansvar, hvor hovedentreprisen står til ansvar for arbejdsetikken i alle led, som tidligere har vist sig at være disciplinerende.
Mattias Tesfaye er også enig i tanken om at udarbejde en karantæneliste, hvor man ved en grov uagtsom overtrædelse af loven bliver sat i karantæne.
− Joh, kædeansvar og karantæne kan vi da godt prøve, men det er en lappeløsning. Folk vil stadig kunne snyde, hvis viljen er der til at snyde i stort eller småt, svarede Claus Kvist Hansen.
En af de vigtigste ting ifølge Mattias Tesfaye var, at Udlændingestyrelsen, Skat og Arbejdstilsynet får flere muskler, og at den særlige indsats over for social dumping ikke kun bevilges på årsbasis. Med længere bevillinger kommer der mere kontinuitet og sammenhæng i indsatsen.

Fagforeningernes rolle
Både Mattias Tesfaye og Claus Kvist Hansen anerkendte fagforeningernes rolle i kampen mod social dumping.
− Fagforeningernes arbejde mod social dumping er nok det bedste værn, vi har. Men det kan ikke være rigtigt, at det er fagfolk, der skal kæmpe den sag. Ingen midler skal stå uprøvede hen i at komme det til livs, men vi farer altså rundt med potter og spande, fordi det regner ind i huset. Men det er altså taget, den er gal med, konkluderer Claus Kvist Hansen med endnu en henvisning til arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, som han mener, skal ændres til en styret bevægelighed.
− De skal være gæstearbejdere. Det er Danmark, der skal bestemme, hvem der skal komme ind i landet, sagde han.

Parallelt arbejdsmarked
Mattias Tesfaye mener, at løsningen ligger i tilgangen til kontrollen.
− Det er en ny type arbejdsmarked i Danmark, der kræver en mere Rambo-agtig tilgang. Der skal være nogen, der dobbelttjekker, at der ikke løber nogen ud ad bagdøren, når der er kontrolbesøg. Myndighederne skal kunne håndtere, at langt de fleste er lovlydige virksomheder, men at der også er et parallelt arbejdsmarked, hvor man skal have en mere kontant tilgang. Vi skal styrke kontrollen, sagde han.
 

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt