Søgefelt

Onsdag 15/05 2019

Debat: Ret til tilbagetrækning, social dumping og prestigen tilbage i håndværksfagene

Værdig tilbagetrækning skal være en ret, man skal sætte ind over for social dumping, og så skal vi sikre indeklimaet i folkeskolen, mener forbundsformand Henrik W. Petersen i et debatindlæg i piopio.dk.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev den 7. maj det længeventede folketingsvalg, som skal finde sted på selveste grundlovsdag den 5. juni.

Uanset hvem danskerne vælger som deres næste statsminister, mener vi i Blik- og Rørarbejderforbundet, at der er tre særlige spørgsmål, som vores politikere skylder danske faglærte, kommende faglærte og befolkningen generelt at have fokus på i valgkampen.

Ret til værdig tilbagetrækning
Regeringen indgik, i samarbejde med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, den 2. maj en aftale om seniorpension til nedslidte borgere. Aftalen udspringer af, at et bredt flertal af alle partierne har anerkendt, at vi står over for et reelt samfundsproblem – nemlig at flere danske faglærte og ufaglærte arbejdere ender med at gå direkte fra arbejdsmarkedet til sygesengen.

Det glæder os i Blik og Rør, at politikerne anerkender den kæmpe udfordring, vi står over for, og at de forsøger at finde en løsning.

Dog kan vi ikke gemme vores skuffelse over aftalens udmøntning. Vi mener, at en værdig tilbagetrækning er en ret, som skal baseres på automatisk optjening og ikke en vurdering, der skal laves af en læge.

Det skal være nemmere for vores nedslidte kolleger at kunne trække sig tilbage, uden at de skal igennem diverse arbejdsprøvningsforløb, som alligevel ikke afføder andet end frustration hos den enkelte og hele det bureaukratiske system.

Vi håber derfor i Blik og Rør på, at der på den anden side af valget kan findes en bredere aftale på tværs af alle partier, og at vælgerne – uanset faggruppe – vil stille krav til en værdig tilbagetrækning.

Social dumping – et problem der rammer os alle
Social dumping er i takt med en øget fri bevægelighed på tværs af EU-lande blevet et større og større problem for danske arbejdstagere.

Det skyldes, at arbejdere fra særligt Østeuropa kommer til Danmark for at finde arbejde, hvor de arbejder uden at være underlagt danske overenskomster, til urealistisk lave lønninger og under kummerlige vilkår.

Det er hverken fair for dem eller for den danske arbejdskraft, som oftere og oftere ser sig fravalgt til fordel for arbejdere, der går til langt lavere lønninger og under ringere vilkår.

I Blik og Rør vil vi holde både vores kandidater til Folketingsvalget samt Europaparlamentsvalget op på, at de skal melde sig ind i kampen for at få sat en stopper for social dumping.

Der er ingen nemme løsninger, men vi foreslår bl.a., at der indføres et nationalt ID-kort, så de danske myndigheder kan holde styr på, hvem der arbejder i landet og under hvilke forhold, samt en genindførelse af styringssignalet fra 2012.

Vores børn og unges fremtid skabes nu
Børn og unge har i den grad fyldt den politiske dagsorden både op til valget og i den første uge af valgkampen. Og der er mere end nogensinde behov for at styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at vi fortsat har dygtige håndværkere i fremtiden. 

Prognoser viser, at der vil være stor mangel på håndværkere i fremtiden. Vi mener derfor, at der er behov for en seriøs prioritering af erhvervsskolerne, så prestigen for alvor kommer tilbage til håndværksfagene, og flere unge får lyst til at gå ned ad den karrieresti. 

Men der skal også sættes ind, før de unge når til valget om ungdomsuddannelse. 

Der er massive problemer med indeklimaet i landets folkeskoler, og vi mener, det er på tide, at vores politikere stiller krav til det miljø, vores børn modtager undervisning i.

Undersøgelser viser, at indeklima kan have så stor indflydelse på børns indlæring, at nogle børn kan være et helt år bagud ift. de børn, som modtager undervisning i klasselokaler, hvor der er installeret mekanisk ventilation.

Det er simpelthen ikke i orden, at vi differentierer vores børns muligheder udelukkende på baggrund af skolernes investeringer i indeklima. Vi mener, det er politikernes ansvar at stille krav til moderniseringer i folkeskolen, særligt når der er så store samfundsmæssige gevinster at hente. Vi har faktisk ikke råd til ikke at gøre noget ved dette problem.

Henrik W. Petersen
Forbundsformand

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt