Søgefelt

Onsdag 04/09 2019

Bred politisk opbakning til bedre indeklima for børn og unge

Indeklimaet i landets folkeskoler og daginstitutioner er ikke for børn. Derfor satte Blik og Rør den 4. september fokus på problemet ved en stor konference, som blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg.

Landstingssalen var fyldt, da Blik og Rør onsdag eftermiddag inviterede til stor konference om indeklimaet i danske institutioner. Flere undersøgelser og optællinger viser nemlig, at indeklimaet i landets folkeskoler og daginstitutioner er i en kritisk tilstand. Og det med negative konsekvenser for både børns og voksnes sundhed og trivsel.

Som flere oplægsholdere og folketingsmedlemmer gjorde opmærksom på, har dårligt indeklima været et problem, der er blevet diskuteret i over 20 år, uden at der er sket væsentlige forbedringer – tværtimod. Derfor satte Blik og Rør politikere på tværs af partierne i stævne ved dagens konference.

Politisk beslutningsforslag på vej
I det politiske panel, som bestod af Henrik Møller (S), Carsten Kissmeyer (V), Kirsten Normann Andersen (SF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Jakob Sølvhøj (EL), var der bred enighed om, at vi ikke kan byde vores børn det indeklima, vi i dag ser i folkeskolerne og daginstitutionerne landet rundt.

I anledning af konferencen havde Dansk Folkeparti offentliggjort et politisk udspil omkring indeklimaet i folkeskolen, som partiet vil følge op med et beslutningsforslag, som skal diskuteres i folketingssalen. Et forslag, der mødte opbakning fra bl.a. SF og Enhedslisten.

- Vi har i dag set rigtig gode takter på tværs af de politiske fløje til at få gjort noget ved indeklimaet i de danske institutioner. Det glæder mig meget, for som repræsentant for bl.a. VVS’erne, ventilationsteknikerne og skorstensfejerne ved jeg, hvor vigtigt indeklimaet og god ventilation er for både vores børn og unge, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det kan ikke betale sig at lade være
Selvom økonomi flere gange under konferencen blev nævnt som en stopklods for politisk handling, pegede flere af oplægsholderne på, at det faktisk godt kan betale sig at investere i indeklimaet – både i de positive sundhedseffekter blandt børn og voksne, i nedsatte driftsomkostninger og på kommunernes energiregnskaber.

- Jeg håber, at politikerne i panelet fik inspiration med hjem fra konferencen, og at de har fået øjnene op for, at vi simpelthen ikke har råd til at lade være med at investere i vores børns og unges indeklima. Men vi er langt fra i mål. I Blik og Rør har vi nu et arbejde foran os med at fortsætte dialogen og sørge for, at de gode takter, vi har hørt i dag, bliver til konkrete tiltag. For det er den eneste vej, hvis vi skal sikre bedre luftkvalitet og indeklima ude på landets skoler, erhvervsuddannelser og daginstitutioner, siger Henrik W. Petersen. 
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt