Søgefelt

Afstandsberegner

Reglerne for tillæg ved rejsearbejde er beskrevet i VVS-overenskomstens Punkt 23. Afstand måles i luftlinje, og til dette benyttes den af overenskomstparternes udarbejdede program til beregning af afstand.

Brugervejledning:
Indtast til- og fra-adresse, samt evt. en via-adresse. Bemærk at der skal vælges en adresse på listen.

Feltet "Via-adresse" benyttes i de tilfælde, hvor den kørte strækning forøges med mere end 25 procent i forhold til afstand i luftlinje. I de tilfælde indsættes et mellemliggende punkt på nærmeste vejføring. Der henvises til reglerne i VVS-overenskomstens Punkt 23 stk. 8.

 

 
 
 

I følgende tabel kan du se de gældende tillægs satser for rejsearbejde:

Afstand Tillæg for rejsearbejde
Km over Km t.o.m. Øre/ time
7 10 935
10 13 1310
13 16 1665
16 20 2165
20 25 2730
25 30 3175
30 35 3475
35 40 3675
40 45 3985
45 50 4370
50 55 4725
55 60 5105
60 65 5480
65 70 5855
70 75 6230
75 og herover 8365

 

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt