Søgefelt

Lørdag 14/04 2018

Ny hovedorganisation for 1,5 mio. lønmodtagere

Den 1. januar 2019 får dansk fagbevægelse en ny fælles hovedorganisation, der vil tale på vegne af 1,5 million lønmodtagere. Formålet er at styrke den politiske indflydelse og forhandlingskraft.

Dannelsen af lønmodtagernes nye organisation er resultatet af den stiftende kongres, hvor delegerede fra LO’s og FTF’s medlemsforbund og -organisationer fredag den 13. april vedtog et politisk grundlag, vedtægter og økonomisk grundlag for den nye hovedorganisation, der starter den 1. januar 2019.

– Jeg er glad og stolt over at få lov til at stå i spidsen for en ny stærk hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 mio. lønmodtagere. Med det her skridt har vi sikret lønmodtagerne en ny, fælles og derfor stærkere stemme, der både er solidarisk og handlekraftig, siger LO-formand Lizette Risgaard, der på kongressen blev valgt til den nye hovedorganisations første formand.

På kongressen blev der også sat ansigter på det øvrige formandskab og hovedorganisationens forretningsudvalg og hovedbestyrelse. FTF-formand Bente Sorgenfrey bliver 1. stedfortrædende formand, mens LO’s nuværende stedfortrædende formand Arne Grevsen bliver 2. stedfortrædende formand.

De øvrige næstformænd blev tidligere næstformænd i LO, Ejner K. Holst, Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund, samt Majbrit Berlau fra den nuværende FTF-organisation Dansk Socialrådgiverforening.

Den nye hovedorganisation starter pr. 1. januar 2019, men inden da er der naturligvis en masse arbejde, der skal gøres. Blandt andet skal den nye hovedorganisation have et navn, de politiske indsatsområder skal konkretiseres, og organisationerne skal tilpasses.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt